Praktijk voor Pastorale Hulpverlening & Verlies- en Rouwbegeleiding Friesland

 

Steiger 19 wil een aanlegplaats zijn om even op adem te komen. Soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je uit balans raakt en je er alleen of zonder hulp even niet meer uitkomt.

Steiger 19 heeft als doel het (her)ontdekken van ongeoefende vaardigheden. Ze wil mensen aanzetten en uitdagen om op zoek te gaan naar innerlijke groei en herstel. Door vastgeroeste kaders te doorbreken komt er ruimte voor een vernieuwd denken en doen. Deze reis naar heling is onderweg zijn naar een verrassende andere toekomst.

Voor wie

Een rouwproces is altijd individueel, niemand loopt dezelfde route

Steiger 19 wil hulp bieden aan mensen die verlies en rouw in de ogen hebben gekeken. Het kan hier gaan om verlies van een dierbare, verlies van gezondheid, ongewenste kinderloosheid, echtscheiding, ouder worden, een burn-out. Of, vul zelf maar in…

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Het raakt je emoties, en dwingt je om je aan te passen aan de nieuwe situatie en opnieuw betekenis te geven aan je verlies en de vormgeving van je leven. Al is rouwen moeilijk en pijnlijk, en kost het heel veel energie, bij de meeste mensen zal dit proces zonder extra ondersteuning doorlopen worden. Maar wanneer je vastloopt in je rouw en er alleen niet uit komt, is het goed om hulp te zoeken.

Je kunt bij Steiger 19 voor allerlei vragen terecht, vragen rond:

Identiteits- & relatieproblematiek

Bij identiteitsproblematiek kun je denken aan onzeker zijn, een negatief zelfbeeld, je durft je mening niet of nauwelijks te uiten, je vindt het lastig om keuzes te maken, je ervaart moeite met betrekking tot je seksuele geaardheid.

Relatieproblemen zijn niet ongewoon binnen een huwelijk of gezin. In de meeste gevallen lossen deze problemen vanzelf op. Wanneer dit niet het geval is, is het raadzaam om hulp in te schakelen. Vaak zijn er vele handreikingen die kunnen helpen om een nieuwe start te maken. 

Grenzen stellen & bewaken

Grenzen stellen maakt dat er ruimte komt voor je zelf en duidelijkheid voor de ander. Weet wat je grenzen zijn en beveilig ze.

Debriefing

Debriefing is een nabespreking en evaluatie van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, recent of lang geleden. Debriefing heeft tot doel dat wat er is gebeurd of ervaren te delen en te verwerken, zodat wat is meegemaakt niet langer als belemmerend wordt ervaren. Denk hierbij aan trauma’s als seksueel misbruik, pesterijen, een ongeval of een andere nare gebeurtenis.

Levensvragen

Levensvragen hebben alles te maken met zingeving. Want wat is nou echt belangrijk in dit leven? Wat geeft betekenis, waarde en zin, wanneer is je leven betekenisvol? Ook vragen met betrekking tot het geloof kunnen hier worden gesteld.

Steiger 19

Praktijk voor Pastorale Hulpverlening & Verlies- en Rouwbegeleiding Friesland

  • pastorale-hulverlening-praktijk-friesland-04
  • pastorale hulverlening praktijk friesland
  • pastorale-hulverlening-praktijk-friesland-02
  • pastorale-hulverlening-praktijk-friesland-04
  • pastorale hulverlening praktijk friesland
  • pastorale-hulverlening-praktijk-friesland-02

Wie ben ik

Janke Bouius

Ik ben Janke Bouius. Samen met mijn man Gerrit heb ik drie volwassen zonen. Zowel de studie pastoraal werk als de missionaire opleiding heb ik gevolgd bij het Evangelisch College [ETA]. De Post HBO opleiding tot verlies- en rouwbegeleider heb ik afgerond aan de HGU.

Mijn visie

Als pastoraal & missionair werker ben ik er van overtuigd geraakt dat herstel vooral haar weg kan vinden als Gods Woord betrokken wordt in dat waar we mee worstelen in het leven. Dit maakt dat ik graag terug wil vallen op Bijbelse waarheden. De Bijbel is inspirerend, bemoedigend, boeiend, maar bovenal ook een boek vol van Hoop.

Om deze reden wil ik dit boek graag aanreiken als hulpmiddel tot herstel…

Steiger 19

Praktijk voor Pastorale Hulpverlening & Verlies- en Rouwbegeleiding Friesland

Contact

Maak bij voorkeur gebruik van onderstaand contactformulier of mail naar: j.bouius.d@gmail.com.
Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op!

Kvk-nr. 74966731

Praktijk voor Pastorale Hulpverlening & Verlies- en Rouwbegeleiding

De Geasten 19,
9258 GE JISTRUM